Hvordan vet vi om det virker?

Dato: 11.juni

Tid: 15.00-18.00

Sted: Kværnerbyen Samfunnsarena, Turbinveien 28.


Dere har sannsynligvis definert et formål for deres nabolagshus, og satt noen mål for hva dere ønsker å oppnå. Men hvordan kan dere sikre at det dere tilbyr/gjør faktisk bidrar til den endringen dere ønsker å skape? Og hvordan kan dere dokumentere bidraget slik at dere kan fortelle om det med troverdighet til omverden? Å måle økonomiske resultater har vi lang erfaring med og etablerte systemer for, men de sosiale resultatene er vel så viktige og vi mener de trenger et økt fokus. Her gir vi dere en kort innføring til hvorfor og hvordan dere kan jobbe med dette.


Program


*Før du kommer må du ha definert formål, mål, målgruppe og hovedaktiviteter for nabolagshuset. Dette jobber vi med på verkstedet Fra behovskartlegging til mål og oppstart. Dersom du ikke har anledning til å være med på denne, anbefaler vi å gjøre øvelsen på egenhånd før du kommer. Vi deler mal for dette i forkant.