GARNISONSYKEHUSET

Bildetekst

Garnisonsykehuset ble oppført på slutten av 1700-tallet som en del av marinebasen Fredriksvern. Bygningen midt i Stavern er en spennende del av norsk sykehus- og forsvarshistorie, og er et av landets eldste bevarte sykehus. Bygget var preget av forfall etter å ha stått tomt i noen år, og lokalt engasjement gjorde at Fortidsminneforeningen gikk inn for å erverve huset. Fortidsminneforeningen overtok bygget fra kommunen vederlagsfritt i 2015. Kommunen stilte følgende krav: bygget skulle gjøres allment tilgjengelig og tas i bruk av lokale lag og organisasjoner, det skulle ha en bærekraftig driftsmodell og kommunen har en tilbakekjøpsavtale dersom Fortidsminneforeningen noen gang skulle ønske å selge. Nå rommer bygget et lite sykehusmuseum, en leilighet, to hybler og lesesal for studenter samt møterom som fremleies til lokalt organisasjonsliv.  

Formål:  Sikre bygget og gi organisasjoner og lag et tilholdssted de kan drive sin virksomhet i 

Organisert som: Kommunen overdro bygget vederlagsfritt. Gjenkjøpsavtale med Fortidsminneforeningen.  Fortidsminneforeningen sentralt eier bygget. Istandsatt i samarbeid med Fortidsminneforeningen lokalt. Fremleiet til Sjømannsforeningen og Biblioteket, lokalforeningen av Fortidsminneforeningen har kontor i bygget. Profesjonell utleieaktør håndterer hybelutleie, utleie av leilighet håndterer Fortidsminneforeningen. Fortidsminneforeningen er ansvarlig for vedlikehold. 

Type bygg: 300 kvm grunnflate i to etasjer med loft. Trebygg. Bygningen ble oppført i barokkstil i årene 1786 til 1787 og var i sin tid et stort sykehus med moderne planløsninger. Dette var landets første militærsykehus med smittesluser, og er et av veldig få bygg igjen fra sykehushistorien. Bygget inneholdt 16 sykestuer med et lite forrom/kjøkken for hver sykestue. I andre etasje er rominndelingen fra sykehustiden fortsatt inntakt med smitteceller.  mer om bygget og historien her. Bygget er nå regulert til både bolig og næring


Viktigste læringen vi tar med oss er å jobbe veldig godt med lokal frivillighetens oppslutning før man går i gang 

Fasiliteter

Økonomi

Drift: Kommunen har overdratt bygget kostnadsfritt. Driften går nå i balanse.

Istandsetting: Fortidsminneforeningen har investert 4 mill for å sette huset i stand innvendig. Utvendig istandsetting skal i gang fremover, dette søkes det midler til.

Bygget er nå verdsatt til 8 mill som næringsareal 

Organisering

Fortidsminneforeningen eier bygget, 1.etasje har fremleie til lokale foreninger og biblioteket,

2.etg har hybler og et lite sykehusmuseum, samt 1 leilighet som er langtidsutleid. 

Læring/Refleksjoner

Hva er unikt

Hvorfor har det fungert

Viktig læring

Fortidsminneforeningen overtok bygget på grunn av lokalt engasjement, men så døde det lokale engasjementet ut. Fortidsminneforeningen startet opp istandsetting, og dugnadsarbeidet for  å klargjøre bygget for arbeidene som skulle skje bidro til å vekke liv i det lokale engasjementet igjen. Istandsettingen og klargjøringen til det er en måte å mobilisere lokale ildsjeler på. 


Fortidsminneforeningen får stadig henvendelser

 om hus som folk ønsker at vi skal overta. Men hvordan balansere realisme og idealisme? Foreningen skal kunne regne hjem hvert prosjekt de sier ja til, og har laget en modell for hvordan de kan vurdere økonomi, teknisk tilstand og sosial oppslutning.