HALDEN KULTURHUS

Bildetekst

Kulturhuset ligger i den gamle gutteskolen på nordsiden av Halden sentrum, og er en møteplass og arbeidsplass for kreative aktører. Huset er også for alle som bare ønsker å ta en pust i bakken, oppleve kultur, ha et sted å jobbe, ønsker å gå ut med venner eller vil leie et rom.  

Formål:  Samle lokale kulturaktører i Halden, i et sted hvor kultur praktiseres på alle nivåer, og vises frem til publikum, samt samskape og utvikle en sosial møteplass. 

Organisert som:  Aksjeforetak + forening 

Målgruppen: Målgruppen til Kulturhuset i Halden kan deles i to: 

Type bygg: Den gamle gutteskolen i Halden, bygget i 1882 ca 2600 m2 mursteinsbygg 

Vi vil skape noe godt og varig i byen. Skal noe skje må du skape det selv."

Fasiliteter

Kulturhuset har kontorer, øvingsrom og verksteder i andre og tredje etasje. Første etasje er en kreativ hub i samarbeid med Halden Kulturråd. Her kan kor, forfattere, foreninger, klubber og andre kulturaktører leie seg rom, og benytte arrangementssalen til å fremføre sin kunst. Cafe på dag- og kveldstid.
Huset har ca 50 rom med stort og smått i tillegg til:

Økonomi

Halden kulturråd


Totalbudsjett for 2022:

Organisering

Flere AS + forening

Ressurser: Kafé - ca 3-4 årsverk. Drift= 40% vaktemesterstillling betalt, ellers er alt frivillig innsats fra eierne i kulturinvest med deres familier.

https://www.proff.no/selskap/kulturinvest-halden-as/halden/eiendomsforvaltning-og-utvikling/IF3QQOB00B0/

https://www.proff.no/selskap/billboard-bandit-as/halden/serveringssteder/IFCV0WO0DRM/

https://www.proff.no/selskap/halden-kulturhuset/halden/eiendomshandel-og-utleie/IFE8IPJ10MV/

Alle som leier deltar i brukerstyrte husmøter hvor man i tillegg til praktiske ting som vask og husregler, diskuterer utviklingsprosjekter og mulighet for samarbeid. Se oversikt over leietakere her. 

“Vi hadde ikke gjort dette hvis ikke vi visste at det var så sterkt kulturliv i byen” 

Motivasjon

Halden er en by preget av det som i norsk sammenheng er høy grad av sosial ulikhet. Tall fra blant andre folkehelseinstituttet forteller om en by der forskjellene er store og mange faller utenfor. Et av de viktigste tiltakene for å motvirke utviklingen er å skape møteplasser der mennesker med ulik bakgrunn, med ulike interesser og fra ulike generasjoner kan treffe hverandre, bli kjent og samhandle. Når mange nok mennesker i en by samhandler, øker samfunnets generelle tillit, trivsel og livskvalitet, og utenforskap blir redusert. Kulturhuset ligger midt i Halden sentrum, og behovet for arbeidsrom for kunstnere og kulturaktører har vært etterspurt i 30-40 år. Motivasjonen er å skape en levende bygning og møteplass for kreative næringer og kulturelle aktører. Tilrettelegge for aktivitet som treffer alle generasjoner og samfunnslag i Halden. 

Læring/Refleksjoner

Hva er unikt


Hvorfor har det fungert

Viktig læring

Nyttige dokumenter