NABOLAGSHUET PETERSBORG

Bildetekst

Nabolagshuset Petersborg åpnet i 2020, og ligger på Ensjø i Oslo. De tilbyr ulike aktiviteter og tilbud med fokus på barn og unge, og generasjoner på tvers. Eiendomsutvikler Ferd eier bygget og har satt det i stand som en del av utbyggingen av området. Kirkens Bymisjon ble valgt av Ferd til å drifte bygget først i en tre årig prosjektperiode, som nå er videreført i en varig avtale.  Petersborg har en samfinansieringsmodell der åtte sameier (ca. 800 leiligheter) betaler 1 kr per dag per leilighet til huset. Beboerne får dermed indirekte eierskap og redusert leie til barnebursdager, øvingslokale, selskap og så videre. Lokale ungdom får jobb i huset og bistår med drift (renhold, vedlikehold og sosiale medier), arrangerer aktivitet for yngre. Aktivitetene på huset som barnebursdager og etter skoletid-tilbud er svært populært. I tillegg har Bymisjonen over tid lykkes med å få opp mange flere lokalt initierte aktiviteter, slik at lokale aktører nå står for en stor del av det som skjer på huset. 


Formål: Å være med og bidra til å bygge nærmiljøet sammen med nabolaget og skape en god møteplass særlig for barn og unge. 

Organisert som:  Ferd eiendom eier huset, Kirkens Bymisjon drifter stedet.

Type bygg:  Gammel Murvilla fra 1870, var direktørboligen til Tidemann Fabrikker.

En  aktør som Bymisjonen kan ta en annen rolle enn det eiendomsutviklere og kommune/bydel kan ta. 

Partnerskapsmodell der vi tar ulike roller er mer bærekraftig og man får til mer” 

Fasiliteter


Hovedaktiviteter

Fire nøkkelbestanddeler for huset: 

Økonomi

Petersborg er et "spleiselag". Bydelen er med i partnerskapet, sameiene bidrar gjennom sameieravtaler, Ferd gjennom driftsavtalen, og så kommer ulike prosjektmidler, støttespillere og egen inntjening på huset. 


1.Er du lokalt forankret og har gratis aktivitet er det gratis å bruke lokaler 

2.Tar du noe betalt for aktiviteten betaler du redusert leie

3.Kommersielt - (sjeldent de leier ut kommersielt) Markedsleie, halv pris for sameier
Har ikke lenger  fast leietaker som leier areal, bevisst valg for å få til et dynamisk tilbud som utvikler seg. 

Organisering

Nabolagshuset Petersborg ble regulert til flere formål for å dekke flere behov i nabolaget.  Kirkens Bymisjon var først leietaker i en treårs prøveperiode, nå er dette formalisert i en fast driftsavtale mellom Ferd og Bymisjonen. Bymisjonen er drifter og koordinator, med ansvar for å sette sammen et mangfoldig program som dekker hele nærområdets behov. 

13

Hvor tas hvilke beslutninger? 

Motivasjon

Ensjø er et helt nytt boligområde, prosjektet har som mål  å bidra til å bygge nærmiljøet. Ambisjonen for huset er mest mulig bruk 24/7. 

Læring/Refleksjoner

Hva er unikt

Hvorfor har det fungert

Lagt vekt på at nabolaget og brukerne av huset har reell medbestemmelse og påvirkning. Vektlagt at de selv må være med og lage aktiviteter og få ting til å skje. Jo mer naboer blir kjent med de ansatte og har brukt huset, jo mer kommer de med innspill.

Bymisjonen har startet en stor satsning på nabolagshus som en konsekvens av erfaringene fra Petersborg. Prosjektleder for etableringen av huset er nå satt til å lede oppbygningen av dette sentralt i Bymisjonen som virksomhetsleder.  Hensikten er å sørge for at de ulike nabolagshus prosjektene Bymisjonen jobber med snakker samme språk, trekker ut felles erfaring. Masse stordriftsfordeler å hente for organisasjonen, kompetanse på drift, barn og unge, ungdomsjobber, nyttig kompetanse som kan flyte mellom husene.

Hva er viktigste læring? Erfaringer fra nabolagshus til nabolagshus

Hva er viktigste læring:“Jeg skulle ønske vi hadde brukt mer tid på å bli enda tydeligere på hva som var målet i fellesskap med utbygger da vi startet opp”. 


1.Læring til andre som er i oppstart:

- Ved å møte konkrete behov blir man kjent med naboene -følge med i ulike nabolagsfora på facebook osv, plukk opp reelle behov som de setter ord på, det få dem til å komme inn døren. Vær tydelige med lokalmiljøet på at huset kan brukes, men ikke server aktiviteter på et sølvfat, de må bidra.

- Husråd og referansegrupper og ungdomsråd har kostet mer enn det har smakt.. Heller fokus på løpende medvirkning, komme og snakke med dere når de er i huset i stedet for å bruke mye tid på å prøve å samle alle. 

-Ha nok bemanning i starten. Oppstartsfase med to ansatte var veldig tungt. Nå er de seks personer ansatt på huset, ha heller flere ressurser i starten og så trappe ned, krever mindre å drifte enn å starte opp et hus/tilbud. 

-Planlegg for drift uavhengig av utbygger med en gang.  Utbygger kommer ikke alltid til å være der, målet er bærekraftig drift, derfor bør drifter ikke få alt for mye gratis i form av leie. 

- Til utbygger: Ta en leie av den som skal drifte fra start og bidra heller med penger i ansatt ressurser til utviklingen av huset i oppstartsfasen.


2. Læring med tanke på dialog med sameier/naboer:3. Læring med tanke på drift


4. Læring med tanke på måling av effekt
Å måle sosial effekt tar tid, mange barn inn og ut, vanskelig å følge barn over tid. Bymisjonen sammen med Ferd utvikler ila 2024/25 et verktøy og indikatorer for å måle reell effekt.