Hvordan sikrer vi rammene for huset og hvordan organiserer vi oss?


Dato: 27.mai

Tid: 15.00-18.00

Sted: Vålerenga bydelshus


Når et nabolagshus bygges opp er det viktig å sikre formell og uformell forankring slik at det kan bestå over tid. Å være ansvarlig alene for alle element i et nabolagshus kan gjøre driften mer sårbar. Samarbeid og partnerskap kan bidra til en mer stabil modell som sikrer høyere bruk av lokalene, og utnytter eksisterende ressurser på en smart måte. NIBR og SoCentral har gjennomført en studie av ulike partnerskapsmodeller i nabolagshus og hvordan kan man utvikle partnerskapsmodeller som sikrer stabil finansiering, ressurstilgang og koordinering for å få en drift som går rundt over tid. 


Suksesskriterier som trekkes frem av husene er:

• Tydelig, forpliktende fordeling av økonomisk ansvar for eierskap og drift
• Partnerskapsmodellene må være elastiske - det vi si at de kan tilpasse seg skiftende behov
• Koordinatorens avgjørende rolle må anerkjennes - det er viktig å ha en drivkraft som koordinerer
• Forankringen hos aktørene, og i lokalsamfunnet rundt


Program for samlingen:
1. Introduksjon - samarbeid og partnerskap, hvorfor og hvordan
2. Hvilke interessenter har dere og hva er de opptatt av? 

3. Hvordan jobbe for å bygge reelle og gode samarbeid og partnerskap? Bruke byggeklossmodellen og snakke gjennom mulige roller aktører kan ha.

4. Valg av organisasjonsform - hvilke hensyn må vi ivareta?  

5. Funksjoner som må ivaretas og eksempler på hvordan det kan løses - Vålerenga bydelshus som case


*Før du kommer må du ha gjort en runde med kartlegging av dine interessenter og hva de er opptatt av. Dette vil du jobbe videre med på verkstedet. Vi deler mal for dette i forkant.