Hva trengs i vårt nabolag?
Fra behovskartlegging til mål og oppstart

Dato: 2.mai

Tid: 15.00-18.00

Sted: Biermannsgården, Maridalsveien 78.


Det er ofte en ildsjel eller flere som har en idé eller ser et behov i sitt lokalmiljø som starter arbeidet med å etablere et nabolagshus. Motivasjonen er ulik, noen vil ta vare på et hus som står der, andre savner et tilbud i sitt lokalmiljø, eller vil skape et sted for seg og sine. Uansett motivasjon er det en stor fordel om prosjektet er forankret i et reelt behov. Det er liten vits i å åpne et sted som ender opp med å konkurrere med noe som allerede finnes. Å finne ut hvilke behov som er i ditt nabolag og på hvilken måte et nabolagshus eventuelt kan bidra til å møte dem er derfor et bra sted å starte.  Å ha en tydelig idé om hvorfor huset skal etableres, hvem det skal finnes for og hva det skal oppnå gjør det også veldig mye enklere å få andre støttespillere med på prosjektet. 


Program/innhold workshop