Behovet for møteplasser er stort samtidig som mange hus står tomme og forfaller over hele landet. Når disse husene tas i bruk som inkluderende møteplasser, bidrar det til gode lokalsamfunn. 

Nabolagshus kommer i mange varianter, og kalles både samfunnslokale, velhus og bydelshus. Utfordringen for dem alle er å finne en bærekraftig driftsmodell.

Vi har samlet erfaringer og eksempler fra ulike nabolagshus under syv temaer i vår verktøykasse under.

Denne verktøykassen er for deg som vil utvikle et nabolagshus. Det finnes ingen fasit, da hvert hus og lokalmiljø er unikt.

Derfor er opp til dere å sette sammen puslespillbrikkene slik at det passer for deres nabolagshus i deres nærmiljø. Lykke til!

VERKTØYKASSE

UNDER UTVIKLING

Denne verktøykassen skal være levende og i kontinuerlig utvikling. Kom gjerne med innspill: